pertrauktis

pertrauktis
pertrauktis statusas T sritis informatika apibrėžtis Signalas, kurį kompiuterio įtaisas arba programa siunčia ↑procesoriui, kad šis laikinai sustabdytų tuo metu vykdomą užduotį ir imtų vykdyti kitą, signalo siuntėjo reikalaujamą, užduotį. Procesorius, gavęs pertraukties signalą, sustabdo atliekamą užduotį, įsimena jos vykdymo būseną, persijungia į kitą užduotį, o kai ją baigia, grįžta prie ankstesnės užduoties ir tęsia jos vykdymą. atitikmenys: angl. interrupt ryšiai: dar žiūrėkprocesorius siauresnis terminasasinchroninė pertrauktis siauresnis terminasišorinė pertrauktis siauresnis terminasprograminė pertrauktis siauresnis terminassinchroninė pertrauktis siauresnis terminasvidinė pertrauktis

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pertrauktis — pértrauktis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pertrauktis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. break; interrupt; interruption vok. Interrupt, m; Unterbrechen, n rus. прерывание, n pranc. interruption, f …   Automatikos terminų žodynas

  • pertrauktis — sm. (1) Dkš, pertrauktỹs (3a) Kt, Brt, Lbv 1. kartis, jungianti ratų pirmagalį su pasturgaliu, įšautys: Pertrauktis jungia vežimo pryšakį su užpakaliu Pjv. Išsinėrė pertrauktis, ir išsinarino vežimas Gs. Per trumpas šitas pertrauktis – šienui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • asinchroninė pertrauktis — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pertrauktis, kurios atsiradimo momentas nesusietas su procesoriaus veikimu. Paprastai būna ↑išorinė pertrauktis, ateinanti iš įtaiso, nesinchronizuoto su centriniu procesoriumi. atitikmenys: angl.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • sinchroninė pertrauktis — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pertrauktis, kurios momentas susietas su ↑centrinio procesoriaus veikimu. Paprastai būna ↑vidinė pertrauktis, numatyta programoje. atitikmenys: angl. synchronous interrupt ryšiai: dar žiūrėk – centrinis… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išorinė pertrauktis — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pertrauktis, sukelta signalų, atėjusių iš tuo metu vykstančio proceso išorės. Signalo šaltinis gali būti išorinis jutiklis, kitas kompiuteris, naudotojo veiksmai ir pan. atitikmenys: angl. external… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • vidinė pertrauktis — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pertrauktis, sukelta vidinių signalų iš tuo metu vykstančio proceso. Tai įvairios programinės pertrauktys, pavyzdžiui, duomenų įvedimo arba išvedimo užprašymas, perpildymo klaida ir pan. atitikmenys: angl …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • aparatinė pertrauktis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Programos veikimo pristabdymas pagal signalą, gautą iš kurio nors įtaiso, reikalaujančio atlikti tam tikrą jam reikalingą veiksmą. atitikmenys: angl. hardware interrupt ryšiai: palygink – programinė… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • programinė pertrauktis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Programos veikimo pristabdymas pagal signalą, gautą iš veikiančios programos su reikalavimu, kad procesorius atliktų kokį nors veiksmą, reikalingą programoje susidariusiai situacijai apdoroti. Naudojantis… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • užklausos pertrauktis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. attention interrupt; query interrupt vok. Abrufunterbrechung, f; Achtungsunterbrechung, f rus. прерывание по запросу, n pranc. interruption d attention, f …   Automatikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”